Borg MC Klubb RoadRacing
Påmeldingsskjema for RR Heldags Trening 28. Juli 2021 på Rudskogen


Fornavn:*
Etternavn:*
Mobil nr.:*
Idretts ID Nr.:*
Lisens:*
Mail Adresse:*
Hoved Klubb:*
Ledsager Navn:
Mobil nr.:
Transpondernummer:*
Startnummer:*
Gruppe:*

Jeg og evt. ledsager har lest og forstått punktene i Corona restriksjoner fra Kommunen/Regeringen og bekrefter herved at Jeg/Vi ikke bryter med noen av disse punktene. Jeg og evt. ledsager kommer ikke fra område med Tiltaksnivå A - Særlig høyt tiltaksnivå, regulert i covid-19-forskriftens kap. 5A (se covid-19-forskriftens kapittel 5A) .

Ved å krysse av her bekrefter jeg at jeg som fører har gjort meg kjent med reglene for RR i henhold til SR2021 og at jeg vil følge disse reglene. Jeg er klar over at brudd på reglene vil kunne medføre bortvisning fra anlegget.
HUSK å betale inn deltager avgiften innen 19/7-2021 til Vipps nr. 611279 (Borg MCK RR) for at påmeldingen er gyldig!!!!

Pris: Kr. 1600,- for hele dagen Fører med Senior lisens.

Pris: Kr. 1000,- for hele dagen Fører med Ungdoms lisens.